• ···
Funniest & Most Inappropriate Reactions to my Pregnancy on Instagram

#bringbackthebush. Let’s talk about the hairy V

To illustrate my thoughts, I use the picture I took of Twerk Queen Louise, who so gracefully embodies the #bringbackthebush message. I would had loved to model a #bringbackthebush picture myself, but I’m too pregnant to even see my own bush right now :’)

To illustrate my thoughts, I use the picture I took of Twerk Queen Louise, who so gracefully embodies the #bringbackthebush message. I would had loved to model a #bringbackthebush picture myself, but I’m too pregnant to even see my own bush right now :’)

For et par uger siden lagde Amber Rose et billede op på hendes instagram, hvor hun viste hendes busk frem og brugte hashtag #bringbackthebush. Nogle betragtede det som en opmærksomhed stunt, mens andre, ligesom mig, betragtede det som tapperhed. Billedet blev hurtig fjernet, men hendes feministiske aktivisme skabte nok larm i medier til at få folk til at tænke, og der er meget at tænke på. Busken er ikke kun hår, det er et symbol med en lang historie.
Før jeg begyndte at studere den feministiske analyse af Bibelen, var jeg helt sikker på, at de helt hårløse genitalier var noget, som man først begyndte på i slutningen af 80’erne, eller i det mindste noget, som varemærket Gilette havde opfundet i 1915. Før det antog jeg bare, at der var buske overalt. Jeg antog også, at siden barbering i sin essens seksualiserer dette område, så må den religiøse litteratur have nogle forbud mod at fjerne kønshår. Overbevist om, at jeg vil finde disse forbud, søgte jeg gennem Talmud, og i stedet for fandt en del legender om de grusomheder, som den glubske busk ville udføre, hvis man ikke tæmmede den:
For det første, havde de israelitiske kvinder tilsyneladende ikke nogen skamhår indtil Esajas tid, da de besluttede sig for at blive syndige. Derfor ville Gud straffe dem, og fik den skræmmende busk til at gro på dem som en forbandelse.
For det andet var de mange kloge mænd, som skrev Talmud, helt sikre på, at den kvindelige busk udgjorde en stor fare for mænd. Mens vismændene tolkede Bibelen, konkluderede de, at selv ét skamhår på en kvindes vagina kan faktisk lemlæste penis og efterlade manden kastreret. Penissen kan vikle sig fast i det tilplantede kvindelige område, hvorfra den aldrig vil kunne slippe ud igen. Derfor lyder det ganske logisk, da en mand ifølge en talmudisk legende, blev skilt fra sin kone, fordi han fandt ét hår på hendes vagina (Hvorfor var der lettere for ham at slippe af med sin kone, end at plukke det farlige hår ud er stadig et mysterium for mig).
At læse disse traktater var ganske morsom, og jeg forestillede mig alle de kloge mænd, som i sin tur sad der og forestillede hvordan de svage, forsvarsløse penisser blev kvalt og lemlæstet af det stærke vaginahår.
Men hvad denne penis, kvalt i de kvindelige kønshår virkelig symboliserer, er at disse mænd er bange for at blive tilknyttet til ejeren af den buskede vagina. At blive knyttet til en kvinde vil kastrere dem, vil tage deres manddom fra dem. Derfor skal den utæmmede kvindelighed blive behersket, vaginaen skal styres strengt. Det, at fjerne kvindelige kønshår symboliserer det at dominere kvinden, snarere end noget andet. Det symboliserer også, at det organ eksisterer udelukkende for at blive penetreret af manden.
Such fragile males. Much powerful bushes. Very capable women.
Hvad angår mig, så har jeg i næsten et årti udsat mig selv for voksning hver anden uge. Men en dag stoppede jeg bare med den totur lignende, sommetider blodige oplevelse af at rive hår af det mest følsomme område på min krop. Jeg stoppede med at sætte mig igennem en proces, der fik mig til at græde og bede til Gud for denne oplevelse til at være forbi, mens jeg samtidigt spurgte Ham for hvilke synder det var, at jeg fortjener en sådan straf. Og en dag kom jeg til at forstå en meget simpel sag: en mand ville aldrig sætte sig igennem en sådan forfærdelig oplevelse udelukkende for at seksuelt tilfredsstille en kvinde, og det skal jeg heller ikke.
Ærligtalt, synes jeg det er pinligt at tale om mit kønshår, da det er et privat emne, men samtidigt føler jeg også, at det er tid til at sige det højt: It’s ok to be bushy. Omkring 30% af internettets indhold er porno, som er den kilde de fleste unge i dag får deres seksuelle undervisning fra. Porno, hvor de kvindelige kønsorganer er hårløse, demystificerede, tæmmede og som passivt venter på at blive penetreret. For mig er det trist, fordi vagina ikke er der for at blive taget, men er faktisk et fascinerende og stærkt organ, som aktivt omfavner penis lige så meget som den bliver penetreret. Den kan styre og kemisk vælge hvilket sæd får lov til at befrugte ægget, såvel som holde eller udvise den mandlige lem. Evner, som vismændene var så retfærdigt bange for. Og vigtigst af alt, så er det et organ som eksisterer for at udføre masser af andre opgaver, på nær det, at have samleje.
Intet af det jeg skriver, gør jeg for at fortælle nogen af mine læser at de skal eller ikke skal vokse/barbere deres buske af. At fortælle en kvinde hvad hun skal gøre eller hvordan hun skal se ud er altid en form for undertrykkelse. Jeg vil bare understrege, at busken er et symbol, som repræsenterer den badass magt, som den utæmmede kvindelige seksualitet har. Magt, som har skræmt mænd i tusindvis af år.

Olaf mesmerized by the bush

Olaf mesmerized by the bush

ENGLISH VERSION

A couple of weeks ago, Amber Rose did put a picture on her instagram, where she exposed her bush and used hashtag #bringbackthebush. Some viewed that simply as cry for attention, whilst others, like me, viewed it as bravery. The picture got removed quickly, but her feministic activism did create enough publicity to get people thinking, and there is quite a lot to think about. The bush is not just hair, it is a symbol with a long history of great powers ascribed to it.
Before I started studying the feministic analysis of the Bible, I was quite sure that the completely hairless genitalia were something that came along in the late 80ies, or at least something that the brand Gilette had invented in 1915. Prior to that, I just assumed, there were full bushes all over the place. I also assumed that since shaving ultimately sexualizes that area, then religious literature must have some prescriptions not to remove the pubic hair. Convinced, that I’ll find just that, I was searching through Talmud, and found a few legends about the atrocities performed by the ferocious bush:
Firstly, apparently Israelite women had no pubic hair until the time of Isaiah, when they became sinful. And so therefore God send the terrifying bush on them as a curse.
Secondly, the many clever men, who wrote the Talmud, were quite sure that the female bush embodied a great danger to men. Whilst interpreting the Bible, the sages conclude that even one pubic hair on a women’s vagina can in fact mutilate the penis and leave the man castrated. The afforested pubic region can simply entangle the penis, from where it cannot escape. Therefore, it makes perfect sense, when, according to a Talmudic legend, a husband divorced his wife, because he found A hair on her vagina (why it was supposedly easier to get rid of the wife, than to pluck that morbid hair is still a mystery to me).
Reading those conclusions made me quite amused, I imagined all those clever men sitting there imagining those weak defenseless penises being strangled, ripped apart and mutilated by that strong vagina hair.
However, what this penis strangled in the private area of the woman really symbolizes is those men being afraid to get too attached to the owner of that bushy vagina. Becoming attached to the woman will castrate them of their manliness. Therefore, the untamed female wilderness must be pacified, the vagina must be strictly controlled. And the removal of the pubic hair being about dominating the woman, rather than anything else. It also symbolizes that this organ exists exclusively for being penetrated by the man.
Such fragile males. Much powerful bushes. Very capable women.
As for me, after almost a decade of putting myself through a bi-weekly torture like, sometimes bloody experience of ripping pubic hair off the most sensitive area on my body, I just stopped one day. I stopped putting myself through a process that made me cry and pray to God for this experience to be over, whilst asking him for what sins do I deserve such punishment. And then, one day, a thought crossed my mind: a man would never put himself through such horrid experience exclusively to sexually please a woman, and neither should I.
I honestly think it is embarrassing to talk about my pubic hair, as I do believe, that it is a private topic, but I also feel like it is a time to speak up and say that It’s ok to be bushy. About 30% of the content on the internet is porn, through which the most of younger generations get their sexual education, porn where the female genitalia are hairless, demystified, tamed, and passive waiting to be penetrated. To me, that is sad, because vagina is not there to be taken, but is in fact a fascinating and powerful organ, that embraces the penis as much as it is penetrated by it. It has the power to direct and select the sperm that will join the egg, as well as the power to hold or expel the penis, the power of which the sages were so righteously afraid of. And most importantly, it is an organ that exists to perform lots of other tasks, but to have sexual intercourse.
I’m not writing any of that to say that any of my readers should or should not wax. Telling a woman what to do or how to look is always a form of oppression. I just want it to be clear, that the bush is a symbol, that represented the badass powers of untamed female sexuality, that terrified men for ages.

5 kommentarer

 • Amalie

  Virkelig spændende læsning! Tak for det ♥️

  Siden  ·  Svar på kommentar
 • Sofie

  Jeg er så vild med det her indlæg!! Så godt skrevet! 🙌🏻🙆🏽

  Siden  ·  Svar på kommentar
 • Josephine

  Dette er det første af dine indlæg jeg nogensinde læser – TAK❤️

  Siden  ·  Svar på kommentar
 • Andreas

  Sjove og spændende historiske eksempler. Jeg tror dog, at man kan finde eksempler på det meste i historien, eftersom ‘history is repeating itself’.

  Dog vil det nok være at gå et par kussehår for langt at konkludere, at det glatte look i denne ombæring har noget med Bibelen at gøre. Det er – som du selv er inde på – mere et resultat af en pludselig fetisch i 90’er-porno. Der findes sikkert afhandlinger om, hvorfor busken pludselig blev bar. Men at reducere det til, at det var for, at pikken så kunne penetrere det tæmmede og passive kønsorgan ville for det første ikke forklare, hvorfor busken indtil da havde været nærmest fritgroende i pornofilm indtil da (SÅ farlig blev det kvindelige kønsorgan vel heller ikke pludseligt i 90erne). For det andet var de kønshårløse pornomodeller bestemt hverken passive eller tæmmede i 90erne. Tværtimod var det her, at de største og mest uafhængige pornomodeller skød frem og dannede egne filmselskaber og fuldstændig overtog superstjernerollerne, hvor mændene gik fra at have været langt større pornostjerner til blot at være assisterende, underbetalte pikke, der tjente langt mindre end de glatte indgange, de skulle op i.

  Selv er jeg vokset op i 80erne og har altid hadet det glatte look. For mig har det intet med kvindelighed at gøre. Alligevel har det været en kamp at få mine skiftende kærester til at bevare missen. Det var ikke bare ulækkert at beholde hårpragten, lød svaret, det var også langt mere hygiejnisk at fjerne al håret, fik jeg at vide – røde knopper eller ej.

  Efter mange, lange snakke med efterhånden en del partnere kom jeg frem til, at det ikke så meget var manden, hårpragten røg for. Nej, det var for andre kvinders skyld. At skulle vise sig frem i kvindernes omklædningsrum iklædt en personlig busk føltes helt forkert, fandt jeg ud af. Hvad mændene måtte mene, var af langt mindre betydning (“jeg kan jo bare fjerne den, hvis jeg er sammen med en fyr, der ikke er til det”).

  Så jeg hylder i den grad, at busken nu er på vej tilbage. Og jeg kender faktisk flere venner, der er til en god busk, end jeg kender fyre, der er til den glatte bane. Samtidig er den store trekant også på vej tilbage i pornofilmen, hvor en af tidens allermest populære modeller, Riley Reid, bl.a. ofte har en ganske stor af slagsen. Heldigvis.

  Og til sidst: Mænd gør sgu mange ting for at tækkes jer. Det inkluderer også at fjerne al hår. Har selv været med flere kvinder, der ikke brød sig om, at jeg var behåret, og som helst så, at jeg tog præcis samme tur som dem, så vi kunne være helt glatte sammen. Men er man ikke et match i midten, er man det sikkert heller ikke i toppen 😉

  Siden  ·  Svar på kommentar
 • Nowa

  Du er en kæmpe inspiration! Virkelig klog kvinde 🙌🏼

  Siden  ·  Svar på kommentar

Skriv en kommentar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

 

Næste indlæg

Funniest & Most Inappropriate Reactions to my Pregnancy on Instagram